Επεμβάσεις Περιφερικών Νεύρων

Άνω άκρο:

Βλάβες στο περιφερικό νεύρο του άνω άκρου μπορεί να είναι το αποτέλεσμα σύνθετων καταγμάτων, νευρικού τραύματος, συμπιεστικών νευροπαθειών, νευρίτιδας ή κακοήθειας. Η προκύπτουσα λειτουργική απώλεια είναι επιζήμια για τον ασθενή, λόγω της υψίστης σημασίας του ρόλου του χεριού και του άνω άκρου στην ποιότητα ζωής του. Οι χειρουργικές επιλογές περιλαμβάνουν πρωτογενή αποκατάσταση, νευρόλυση, νευρικά μοσχεύματα, ή μεταφορά τένοντα.

Σε παραμελλημένες ή χρόνιες καταστάσεις, πραγματοποιούνται επεμβάσεις επανορθωτικής χειρουργικής σε στάδια. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ηλικία, την περίοδο της απονεύρωσης, επίπεδο / είδος τραυματισμού, τυχόν τραυματισμοί νεύρων, το είδος της χειρουργικής αποκατάστασης και το μήκος των νευρικών μοσχευμάτων.

 

Κάτω άκρο:

Οι τραυματισμοί στα νεύρα των κάτω άκρων είναι σχετικά λιγότερο συχνοί από ό, τι οι τραυματισμοί των νεύρων στα άνω άκρα. Στο Κέντρο μας αντιμετωπίζονται κατα κανόνα παραμελλημενές περιπτώσεις με λειτουργικά και όχι μονο ελλείμματα.

Η ανάρρωση είναι σταδιακή και απαιτεί μεγάλη συμμόρφωση από τη μεριά του ασθενούς με συχνές επισκέψεις παρακολούθησης και αυστηρή φυσιοθεραπεία, όπου ενδείκνυται.