Αναζωογόνηση τριχωτού κεφαλής

icon-002Διάρκεια Θεραπείας
-

icon-001Τύπος Νάρκωσης
-

icon-003Χρόνος Αποθεραπείας
-

Το τριχωτό της κεφαλής αποτελεί ξεχωριστή ανατομική και αισθητική μονάδα με εξέχοντα ρόλο στην εμφάνιση και ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου. Το δέρμα του τριχωτού διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές σε ιστολογικό και βιολογικό επίπεδο καθώς και ως προς τις ανάγκες θρέψης και φροντίδας του. Τα τριχοθυλάκια αποτελούν εξειδικευμένες βιολογικές και κυτταρικές μονάδες με σκοπό τη δημιουργία, ανάπτυξη και προστασία της τρίχας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου συμβαίνουν πολλές αλλαγές τόσο επιμέρους, στον κύκλο ζωής κάθε τρίχας / τριχοθυλακίου, όσο και στη συνολική εμφάνιση του τριχωτου της κεφαλής.

Τρόπος δράσης:

Η τοπική εφαρμογή βλαστοκυττάρων βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος του τριχωτου και ταυτόχρονα τις συνθήκες ανάπτυξης των τριχοθυλακίων. Βελτιώνοντας το ιστικό μικροπεριβάλλον των θυλακίων, βοηθά στην αποκατάσταση της θρέψης τους, στη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας.

Τρόπος εφαρμογής

Η εφαρμογή των βλάστοκυττάρων στο τριχωτό δεν διαφέρει στα βασικά της σημεία απο εκείνη σε οποιοδήποτε αλλο μερος του δέρματος. Ειδικές τροποποιήσεις γίνονται στον ακριβή σχεδιασμό των σημείων έγχυσης καθώς και στην ποσότητα και συγκέντρωση του διαλύματος που χρησιμοποιείται ετσι ωστε να προσαρμόζεται η θεραπεία στις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενούς. Για την αναζωογόνηση του τριχωτου της κεφαλής απαιτούνται συνήθως 4 εφαρμογές με διαστημα 3 εβδομάδων μεταξύ καθε μίας και της επόμενης.